Board-Level Services

IT Roadmapping
Cyberresilience
Verandercommunicatie
Agile Transformatie
IT Roadmapping

IT Roadmapping


Voor organisaties van groot tot klein geldt dat een digitale transformatie nodig is om competitief te blijven en groei te realiseren. Het kan echter een uitdaging zijn om een dergelijke transformatie succesvol te laten verlopen. Strategische plannen verdwijnen al te gemakkelijk in een la, en het streven naar digitale wendbaarheid kan voor management aanvoelen als een moeras van beperkende IT-afhankelijkheden. Het opstellen van een strategische IT-roadmap biedt u de zekerheid dat stappen op de IT-roadmap goed op elkaar aansluiten en met voldoende zekerheid en vertrouwen bestuurd kunnen worden. Met onze beproefde aanpak kunt u er binnen een heel kort tijdsbestek over beschikken.

Een IT-roadmap is de noodzakelijke routekaart van uw digitale transformatie die alle substantiële acties bevat die ervoor zorgen dat uw organisatie zich kan aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en de concurrentie voor kan blijven.

Onze IT-roadmap sessies zijn ontworpen om organisaties te helpen bij het creëren van een gezamenlijke visie voor een succesvolle digitale transformatie. Tijdens deze sessies nemen we u mee door een gestructureerd proces van vier stappen.

1.  We beginnen met het vaststellen van de kwaliteitseisen voor uw digitale omgeving. Dat is het antwoord op de vraag: waar moet onze IT nu eigenlijk aan voldoen? Welke kenmerken moet onze informatievoorziening hebben en wanneer zijn die goed genoeg? Vervolgens kijken we vanuit verschillende perspectieven naar hoe digitale transformatie hieraan kan bijdragen.

2.  Een cruciaal perspectief is dat van uw markt(en) en uw klanten, door die bril kijkend inventariseren we uw kansen en uw bedreigingen en zoeken we aansluiting bij (of actualiseren we) uw bestaande bedrijfsstrategie. Op deze manier zullen we u helpen vast te stellen welke stappen nodig zijn om uw organisatie competitief te houden in een veranderende digitale wereld.

3.  Daarna kijken we samen naar de informatietechnologie en hoe we deze kunnen inzetten om aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen en in te spelen op de veranderende marktomstandigheden. Daarbij wordt zowel van buiten naar binnen gekeken (nieuwe technologieën), alsook van binnen naar buiten (bijvoorbeeld naar noodzakelijke updates en upgrades, naar cyber security, etc).  

4.  Tot slot wordt van eerder gemaakte stappen een synthese gemaakt, daarbij stellen we samen met sleutelpersoneel een acceptabele, betaalbare en gedragen IT-roadmap op waarbij we aandacht besteden aan het draagvlak binnen de organisatie voor de te nemen stappen.

Een en ander wordt desgewenst met u tot op portfolio/programmaniveau in een planning (2-3 jaar) uitgewerkt. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe wij u kunnen helpen bij het realiseren van uw digitale doelstellingen.

Contact
Cyberresilience

Cyberresilience


Bedrijven worden geconfronteerd met een groeiend aantal cyberdreigingen, zoals hacking, datalekken en ransomware-aanvallen. Deze bedreigingen kunnen onder andere aanzienlijke schade toebrengen aan de reputatie van een bedrijf, de financiële stabiliteit en het vertrouwen van klanten.  Cybersecurity in de breedste zin van het woord van management business en IT is essentieel in het huidige digitale tijdperk.

 

Voor board en managementteams is het van cruciaal belang om cyberbeveiliging te beschouwen als een strategische investering en zakelijke facilitator om ervoor te zorgen dat het de nodige middelen, aandacht en prioriteit krijgt binnen de gehele organisatie (risico management). Organisaties dienen hun waardevolle activa te beschermen, te voldoen aan wettelijke vereisten, het vertrouwen van klanten te borgen en bedrijfsgroei mogelijk te maken. Door cybersecurity een prioriteit te maken op managementniveau, kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze adequaat worden beschermd tegen cyberdreigingen en profiteren van nieuwe zakelijke kansen.

 

Amstelbay biedt een pragmatische programma-aanpak op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor organisaties die hun risico’s duidelijk in kaart gebracht willen hebben en hun cyber resilience willen verhogen. Met onze programma-managers bieden wij een aanpak die zorgt voor een organisatiebrede implementatie van cybersecurity binnen uw bedrijf. Hiermee verhoogt u de veiligheid van uw bedrijf en het vertrouwen van uw klanten en leveranciers. Tevens voorkomen we eventuele boetes en wettelijke sancties voor uw bedrijf en persoonlijke aansprakelijkheden van CEO’s. Onze programma-aanpak zorgt ervoor dat uw bedrijf zich zo cyber resilient als mogelijk organiseert en in staat is om adequaat te reageren op de snel veranderende bedreigingen in de digitale wereld.

Contact
Verandercommunicatie

Verandercommunicatie

Om iets te verbeteren zal in de regel eerst iets moeten veranderen. Daarom gaan digitale transformaties hand in hand met organisatorische aanpassingen. Dat heeft impact op mensen. Bij transformaties veranderen situaties, en daarmee de informatie, ook continu. Hoe deze beweging wordt ervaren, valt of staat met heldere communicatie. Een duidelijk verhaal over de verandering én verbetering is dan ook nodig. Dit vatten we samen onder de noemer verandercommunicatie.

Een transformatie vraagt om een pragmatisch communicatieplan, dat ruimte laat voor tussentijds aanpassen van keuzes. En daarmee biedt het keer op keer de kans om doelen alsnog te realiseren. Verandercommunicatie heeft een “status aparte” binnen het communicatiehuis. Het kent een einde en een nieuw begin: je zet het tijdelijk in. Dat zit ‘m in het feit dat het bijna altijd gekoppeld is aan een project of programma met dito einde en begin. Zo ook kent het eigen afhankelijkheden en op te leveren resultaten. Maar verandercommunicatie is altijd een geïntegreerd onderdeel van corporate communicatie en daarmee de eigen identiteit. En is het de bedoeling dat de tijdelijke verandercommunicatie uiteindelijk overgaat in duurzame interne communicatie.

Verandercommunicatie is gericht op zogenaamd scenario “denken en doen”, de impact op de organisatie en omgeving analyseren, het sentiment duiden dat onder de mensen leeft. Samen zijn dit de elementen om de communicatieregie te pakken over de verandering. De bedoeling is om voortdurend zicht te hebben op de meningsvorming en die positief te beïnvloeden. Zo wordt het uiteindelijk de “lijm” tussen de transformatie, organisatie en mensen.

We werken samen met ervaren interim communicatieprofessionals die zeer goed thuis zijn in de Amstelbay-werkwijze voor verandercommunicatie. Deze verandercommunicatoren opereren ook vanuit de Amstelbay visie: “drijven” op verbindend samenwerken. Zo gaan we voor een duurzame inzet van de verandercommunicatie expertise, zodat elke organisatie het beste kan blijven halen uit wat de professional achterlaat!

Contact
Agile Transformatie

Agile Transformatie


Agile Transformatie Visie en Roadmap Executive Workshop

Onze Agile Transformatie Visie en Roadmap Executive Workshop biedt een diepgaande samenwerking met de leidinggevenden om een heldere visie te creëren voor uw Agile transformatie. We leiden executives door een proces waarin we de kern van de transformatie identificeren en een routekaart ontwikkelen die concrete stappen en doelen bevat. Deze workshop geeft de noodzakelijke richting en strategie om een cultuur van wendbaarheid te realiseren als basis voor een succesvolle transformatie.


Agile Transformatie Kickstart 

De Agile Transformatie Kickstart is een grondige analyse die in een kort tijdsbestek wordt uitgevoerd om uw huidige situatie te begrijpen en een actiegericht transformatieplan te bieden. We identificeren de sterke punten en ontwikkelgebieden van uw organisatie met betrekking tot Agile en definiëren concrete stappen om de transformatie te starten. Met deze dienst legt u een stevig fundament voor een effectieve en duurzame Agile transformatie. We begeleiden en voorzien u van de nodige inzichten om uw reis naar wendbaarheid te beginnen met vertrouwen en duidelijke doelstellingen.


Agile MT Masterclass 

Onze Agile Management Team (MT) Masterclass is een verdiepend leertraject dat is ontworpen om MT-leden te begeleiden in hun cruciale rol in een Agile organisatie. Tijdens de masterclass begeleiding en we het MT om echt te begrijpen hoe ze effectieve leiders kunnen zijn in een snel veranderende omgeving en samen een succesvol team . Tijdens deze masterclass verkennen we de principes van Agile leiderschap, teamdynamiek en verandermanagement. MT-leden worden uitgerust met de kennis en vaardigheden die essentieel zijn om de transformatie te stimuleren en te ondersteunen.


Agile MT transformatie coaching en begeleiding

Onze Agile MT transformatie coaching en begeleiding is gericht op het begeleiden van MT-leden tijdens de Agile transformatie. We begrijpen dat leiderschap in een Agile omgeving nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Met onze specifieke expertise in dit domein bieden we  executive coaching en begeleiding MT’s, zodat ze effectief leiding geven aan de Agile transformatie en tegelijkertijd een Agile MT worden dat voorbeeldgedrag vertoontd. Daarnaast worden leiders begeleidt in hun individuele leiderschapsstijl


Contact